Адвокати

Нашият екип консултира известни национални и международни клиенти във всички сфери на Австрийското, Европейското и международното бизнес право. Нашите адвокати се славят със стабилна академична основа и притежават обширен работен опит в реномирани адвокатски кантори, както и в частния сектор, не само в Австрия, но и в чужбина, преди да се присъединят към КВР.