Области на дейност

Общо и международно гражданско право и гражданско процесуално право, търговско и дружествено право, трудово право, право на EC

Професионален опит

Практикант към Bank Austria Creditanstalt, Виена (2001), Юридически сътрудник в две правни кантори, Виена (2002-2005), Съдебна практика (2005-2006)

Образование

Виенски Университет, специалност Право (Mag.iur. 2005, Dr. iur. 2008), Université de Franche-Comté Besancon (Еразмус стипендия 2005); Адвокатски изпит (2009)


Eanna.mertinz@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3131
Факс +43 1 24500-63139

Езици:
Немски, Английски, Френски и Испански