Области на дейност

Гражданско процесуално право, гражданско право

Професионален опит

Асистент в института по гражданско процесуално право към Университет Грац (1996-2000); университетски асистент в института по гражданско процесуално право към Университет Грац (2000-2008), сътрудник при изготвянето на всички публикации и проекти на Унив.-Проф. ММаг. Д-р Дафне-А. Симота (1996 – 2008); лектор в института по гражданско процесуално право (1999 – 2008); юридически консултант в KWR (от 2008)

Образование

Университет Грац (Mag. iur. 1994, Dr. iur. 2004)


Eelisabeth.fischer@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3135
Факс +43 1 24500-63139

Езици:
Немски, английски