Области на дейност

Строително право, обществени поръчки, вещно право и недвижимости, архитектно правo, процесуално право и арбитраж

Професионален опит

Председател на Съюза на австрийските висши учебни заведения (1976-1977); адвокат от 1985; член на Дружеството по строително право; лектор към Виенския Университет; лектор към HTL - Leberstrasse (Camillo Sitte) (до 2002); лектор по строително и архитектно право, както и по обществени поръчки (Строителна Академия, ТУ Грац, ТУ Виена, ÖPWZ и други); член на Федералния Сенат за Комуникации; автор на множество книги и публикации по строително право и договорно право; арбитражен съдия към Австрийската Стопанска Камара и към арбитражния съд по строително право при Австрийския Институт по Стандартизация

Образование

Виенски Университет (Dr. iur. 1980)


Egeorg.karasek@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3155
Факс +43 1 24500-6315

Езици:
Немски, Английски
и Френски