Области на дейност
Търговско право,дружествено право, общо и международно гражданско право

Професионален опит
стажове и обучения в реномирани адвокатски кантори в сферата на търговското право (2007-2010) асистент „Проучвания” към Института за Търговско и бизнес право в Университета във Виена (2010-2014); партньор в реномирана адвокатска кантора в сферата на търговското право във Виена (2015); партньор в КВР от 2015.

Образование
Университет във Виена (Mag.iur. 2010); Университет във Виена (Dr.iur. 2014)


E merve.cetin@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3195
Факс +43 1 24500-63199

Езици:

Немски, Турски , Английски