Области на дейност:
Съдебно и арбитражно представителство, строително и архитектурно право, договорна и деликтна отговорност за вреди

Професионален опит:
Председател на Австрийския Студентски Съюз (1991-1993); автор на книгите "Закон за висшите учебни заведения" (1996), "Закон за висшите учебни заведения и Закон за студентските общежития (2000), както и "Съставяне на договори в австрийския архитектурен наръчник"; от 1999 лектор във Висшето училище по банково и финансово стопанствo; вписан в слисъка на арбитражните съдии при Арбитражен съд по строително право (Bauschiedsgericht), Арбитражен съд към Виенската Стопанска Камара (Wirtschaftskammer Wien) и Арбитражен съд към Международната Стопанска Камара (ICC); член на Висшия Съвет на Виенската Адвокатска Камара (2008); управляващ партньоp

Образование:
Университет Виена (Mag. iur. 1994, Dr. iur. 1999); Образователен курс по Европейско право, Donau- Universitaet Krems, Академичен експерт по европейско право (Donau-Universitaet Krems, 1999)


Ethomas.frad@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3135
Факс +43 1 24500-63139

Езици:
Almanca ve İngilizce