Области на дейност

Енергийно и екологично право, икономическо и търговско право, субсидии, банково договорно правo

Професионален опит

Асистент към института по гражданско право, Университет Виена(1995-1999); от 1999 Адвокатска практика в няколко юридически Кантори, Виена; от 2002 адвокат във Виена; лектор към юридическия факултет на Университет Виена; Постоянен лектор по енергийно, гражданско И банково право, както и автор на множество публикации; постоянен сътрудник към специализираното издание "ecolex"; носител на наградата Walther Kastner 2001 за книгата "Die Buergschaft"; член на редакционния съвет на Списание за Право и Технологии към Университет "Masaryk"

Образование

Университет Виена и Universite Catholique de Louvain-la-Neuve/Belgien (Mag. iur. 1995, Dr. iur. 1999)


Ethomas.rabl@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3175
Факс +43 1 24500-63179

Езици:
Немски, английски,
френски