Области на дейност

Дружествено право и корпоративно право, Дружествени преструктурирания и преобразувания, Управление на активи и предприятия, Право на интелктуалната собственост, Защита на индустриалната собственост, Недвижимости 

Професионален опитАдвокатска практика в реномирани търговски кантори във Виена (1998-2002); Адвокат във Виена (от 2002), от 2002 в кантора KWR (и в предшестващите я дружества); Участие в органи на търговски дружества и фондации, Дейност като член на надзорен съвет

 

ОбразованиеУниверситет Грац (Mag. iur. 1997)


Earno.cichocki@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3115
Факс +43 1 24500-63119

Езици:
Немски и английски