Области на дейност

Право на интелектуална собственост; нелоялна конкуренция, защита на Ноу-Хоу и търговски тайни; рекламно право; франчайзинг и лицензиране; общо търговско право и процесулано представителство.

Професионален опит

  стаж в съд (1992 г.); сътрудник във Weiss-Tessbach Rechtsanwälte OEG (1993 г. – 1996 г.); Ръководител на офис на Weiss-Tessbach в Будапеща (1996 г.); Чуждестранен сътрудник в A&L Goodbody Solicitors, Дъблин (1996 г. - 1997 г.); адвокат във Виена (от 1997 г.); Съдружник във Weiss-Tessbach Rechtsanwälte OEG (1997 г. – 2002 г.); Съдружник в Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH (2002 г. - 2014 г.); съдружник в  KWR ( от 2015 г.); Постоянен говорител на професионални събития във връзка с Правото на Интелектуална собственост и въпроси в сферата на рекламата, например през 2014 г.: „Търговски марки и Полезни модели”: Австрийска нотариална академия; „Правна защита по отношение на  рекламата и продажбата на клиенти – какво наистина има значение” и през 2015 г. АRS  Семинар, заедно със съ-лектори на тема: „Защита на търговските тайни”.

Образование

Виенски Университет, Юридически факултет (Mag. Iur. 1991); Положен изпит за адвокат и взет с отличие (1997 г.)

Членство

Австрийска Асоциация за Индустриална Собственост и Авторско право,  INTA (Подкомитет за правно управление/правни консултации и процесуално представителство относно Търговски марки), PTMG, ECTA, LES


E barbara.kuchar@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3145
F +43 1 24500-63999

Езици:
Немски, Английски, Френски, Италиански