Области на дейност

строително право, недвижими имоти, архитектурно право, съдебно процесионално право, обезщетение и гаранции;

Професионален опит

стаж в реномирана икономическа кантора; едногодишен съдебен стаж(2008); юрист в KWR от 2009;

Образование

Университет Виена (Mag. iur. 2007)


Eclemens.berlakovits@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3155
Факс +43 1 24500-63159

Езици:
Немски, английски,
френски