Области на дейност

Договорно право в областа на строителството, вещно право, деликтно и гаранционо право, общо гражданско право, съдебен процес

Професионален опит

студентски стажант в Адвокатска кантора в гр. Граз (2009); Лятна програма за партньорство в КВР (2012); Стажантска програма в чуждестранен търговски офис на Австрийската Стопанска Камара в Париж (2012), преподавател по гражданско процесуално право в Institut für Studentenkurse в гр. Граз (от 2012); член на Дисциплинарния съвет на Виенската адвокатска колегия (2013-2014); стаж в съд във Виена (2014), партньор в КВР (от 2012)

Образование

Университет в гр. Граз (Mag. iur. 2012); победител във фиктивен съдебен процес като упражнение за студенти юристи по Австрийско гражданско право (2012); взет изпит за адвокат с отличие (2015)


E jan.schifko@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3155
F +43 1 24500-63159

Езици: 
Немски, английски, френски