Области на дейност

Българско право, Търговско и корпоративно право, M& A

Професионален опит

Юридически сътрудник в една от големите правни кантори в София; Ръководител на проекти в международна търговска компания, Виена; Съдебна практика, Виена

Образование

Университет Св Климент Охридски, София (Mag. iur. 2000); Университет Виена (Mag. iur. 2004); Адвокат към Софийска Адвокатска Колегия, 2006


E nikolay.belokonski@remove-this.kwrbg.eu
T
 + 359 2971 55 33
F + 359 2971 55 31

Езици:
ННемски, английски, български, руски