Области на дейност

Енергийно право, публично търговско право

Професионален опит

няколко на брой обучения в сектор за публични услуги и в известни австрийски предприятия (2005-2012); стаж в съд (2013); партньор в КВР от 2014

Образование

Университет Виена (Mag.iur.2012)


Esarina.illo.ortner@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3175
F +43 1 24500-63179

Езици:
Немски, английски