Области на дейност

Обществени поръчки, Публично бизнес право, Частно бизнес право

Професионален опит

Стажантска програма в EBV-Elektronik, Barcelona (2006), стажантска програма в Bilfinger Berger GmbH, Отдел „Технически услуги и контрол” (2006-2007); асистент в Bilfinger Berger GmbH, Отдел Счетоводство и контрол (2008-2012); асистент „Проучвания” в КВР, Отдел „Обществени поръчки”; стажант адвокат в КВР от 2013 г.; практика в съд (2013-2014)

Образование

Университет за Икономика и бизнес администрация, Виена (LL.B. 2011); Унивеситет за икономика и бизнес администрация, Виена (LL.M. (WU) 2013)


E mats.schroeder@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3265
F +43 1 24500-63159

Езици:
Немски, английски, френски