Области на дейност

дружествено и търговско право

Професионален опит

асистент в Института по Гражданско Право, Търговско право и Право на Ценните Книжа в Икономически Университет Виена при o. Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (1998-2001); асистент в Института по Търговско и Икономическо Право в Университет Виена при Univ.-Prof. Dr. Heinz Krejci (ab 2002); юрист в реномирана адвокатска кантора във Виена (2003-2006); хабилитация и лекторски права за търговско и икономическо право във Университет Виена (2009); лекции и публикации в областта на търговско и дружествено право, баланси, защита на конкурецията и право на интелектуалната собственост; юрист в KWR от 2009;

Образование

Университет Виена (Mag. iur. 1998, Dr. iur. 2002); Икономически Университет Виена (Mag. rer. soc. oec. 1999); адвокатски изпит (2005);


Ethomas.haberer@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3195
Факс +43 1 24500-63199

Езици:
Немски, английски,
френски