Dr. Clemens Jenny

Области на дейност
Трудово право, строителство и право на недвижими имоти, обезщетение за вреди и гаранционно право, общо гражданско право.

Професионален опит
Асистент в Института за австрийско и международно стопанско право към Университета в Грац при проф. Д-р Алфонс Грюнвалд (2012-2014); Университетски асистент в Института по гражданско процесуално право и несъстоятелност на университета в Грац при-проф. Д-р Бетина Нунер-Краутгасер (2014-2018); Съдебна практика в района на Областен съд Грац (2018-2019); Младши адвокат в KWR от 2019 г.

Образование
Университет Грац (Mag iur., 2014); Университет Грац (Dr. iur., 2018); Курс по счетоводство за юристи, Университет Грац (2018)

Езици
Немски, английски


Contact:
E clemens.jenny@kwr.at
T +43 1 24 500-3135
F +43 1 24 500-63139