Dr. Vinzenz Waldhof

Области на дейност

Договорно право в областта на строителството, вещно право, деликтно и гаранционно право, Общо гражданско право, процесуално представителство

 

Професионален опит

Стажант в ZumtobelLighting, гр. Лондон (2010), правен асистент в реномирана адвокатска кантора в гр. Москва (2012); правен асистент в реномирана адвокатска кантора в сферата на търговското право в гр. Виена (2011-2013); правен асистент в адвокатска кантора Harnik (отговорен адвокат за Република Австрия) в Ню Йорк (2013); правен асистент в две реномирани адвокатски кантори в гр. Виена (2014-2015); стаж в районен съд Виена (2015); партньор в КВР от 2016 г.

 

Образование

Университет във Виена (Mag. iur. 2014), Университет във Виена (Dr. iur. 2017), издържан адвокатски изпит с отличие (2018)


Контакти
E vinzenz.waldhof@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500 3155
F +43 1 24500 63159
 
Езици
Немски, френски, английски, руски