Mag. Christian Eggenreiter

Области на дейност:

Корпоративно право, Търговско право, Oбщо и международно гражданско право

 

Професионален опит:

Стаж в районен съд Линц (1999-2000); Мениджър Връзки с обществеността в T-Mobile Austria (2000-2003); политически съветник във федерална партия ÖVP (2003-2006); няколко ръководни позиции в отдели връзки с обществеността, маркетинг и лобиране в Alcatel-Lucent Austria AG and Public Interest Consultants GmbH (2006 – 2014); ръководител на Отдел Политически въпроси в Austrian Management club (2014 – 2016); партньор в КВР от 2019 г. Лектор на образователен форум, WIFI Vienna, WU Executive Academy, Съавтор на книгата „Handbuch Lobbying Recht“, публикувана от Verlag Österreich (2013).

 

Образование:
Университет Йоханес Кеплер в гр. Линц и Университет Парис Лодрон в гр. Залцбург (Mag.iur. 1999); Бизнес училище IESE (PMD Мюнхен/Барселона 2013).


Контакти:

E christian.eggenreiter@kwr.at
T +43 1 24 500-3185
F +43 1 24 500-63189

Езици:

Немски, английски