Mag. Eva Maria Schmutzer, BA


Области на дейност
Енергийно право, публично търговско право, Европейско право, Общо гражданско право, процесуално представителство

Професионален опит
Европейска доброволческа служба в Олщин, Полша (2011 г.), сътрудник в търговска кантора във Виена (2014-2015 г.); Стаж в известна търговска кантора във Варшава (2016 г.); Сътрудник в адвокатска кантора във Виена (2016-2018 г.); Правна практика във Висшия районен съд във Виена (2017 г.); Сътрудник в KWR от 2018 година 

Образование
Университет Виена (бакалавър по изкуства - славянска филология - 2014 г.); една година в чужбина в Ягелонския университет в Краков (2015/16 г.); Университет Виена  (Mag. iur. 2017)


Eeva.schmutzer@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3175
F +43 1 24500-63179

Languages
German, English, Polish, French