Mag. Karoline Prohaska

Области на дейност
Трудово право, защита на личните данни

Професионален опит
Административен стаж във Федералното министерство на отбраната и спорта (юли 2011 г.); Работа във факултетното представителство специалност Право (2013-2015); студент стаж в реномирана адвокатска кантора във Виена (2013); юрисконсулт в две реномирани адвокатски кантори във Виена (2013-2015 и 2016 г.); Съдебна практика в района на Областен съд Виена (2016); Административен стаж във Федералното министерство за семействата и младежта (2017); Младши адвокат в KWR от 2018 г.

Образование
Лятно училище в Пекинския университет и Университета Fudan в Шанхай (2011 г.); Лятно училище в London School of Economics (2014); Виенски университет (Mag iur. 2016); Докторска степен във Виенски университет, от 2017 г. - текущо


Ekaroline.prohaska@remove-this.kwr.at
T +43 1 24500-3131
F +43 1 24500-63139

Езици:
Немски, английски