Mag. Katharina Windisch

Области на дейност

Трудово право, дружествено и корпоративно право, защита на данните, договорно право гражданско право гражданско процесуално право, 

Професионален опит

Асистент в Института за римско право и антична правна история в Университет Виена (2011 – 2012); Стаж във Външноикономически център в Брюксел (2012); юридически сътрудник в две реномирани правни кантори във Виена (2012 и 2015 година); проектен сътрудник в Лудвиг Болцман Институт за човешки права (2013 - 2014); Изследователски престой в Institut International des Droits de l’Homme und am EGMR в Страсбург (2014); научен сътрудник и университетски асистент в Института за гражданско право към Университет Виена (2013 - 2014); съдебна практика във Висшия Районен Съд Виена (2015 – 2016); от 2016 година юрист в KWR

Образование

Университет Виена (магистър по право 2012)


E katharina.windisch@remove-this.kwr.at
T +43 1 24 500-3131
F +43 1 24 500-63139 
63139

езици
Немски, английски