Mag. Natasha Ghulam, LL.M.

Области на дейност
Енергийно право, общо гражданско право, процесуално представителство, публично търговско право, европейско право

Професионален опит
Правен сътрудник в бутикова адвокатска кантора в областта на банковото дело, фондовата борса и правото на капиталовите пазари (2012-2014), асистент в Института за гражданско право на Виенския университет (2014-2015), стаж в реномирана Виенска бизнес кантора (2015), асистент в Института за гражданскопроцесуално право на Виенския университет (2015-2016 г.), университетски асистент в Института за гражданскопроцесуално право на Виенския университет (2016), Съдебна практика в Областния съд – Област Виена (2017-2018), стажант-адвокат в KWR от 2019 г.

Образование
Семестър в чужбина в Университета в Лайден, Холандия (Erasmussemester 2015); Виенски университет (Mag iur. 2016), носител на награда Хайнрих Кланг (наградена за един от десетте най-добри абсолвенти сред 682 завършили 2015/16 година), Университет Кеймбридж, Великобритания (LL.M. 2017)


Контакти:
E natasha.ghulam@kwr.at
T +43 1 24500-3175
F +43 1 24500-63179

Езици:
Немски, Английски, Урду, Френски