em. o. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer


Контакт:
E
bernhard.raschauer@remove-this.kwr.at
T +43 1 24 500-3255
F +43 1 24 500-63159


Области на дейност::
Околна среда и промишленост (строително право, индустриално право), право в областта на водите и отпадъците, оценка на въздействието върху околната среда, публично търговско право (ценообразуване, контрол на финансовия пазар, енергийно право и др

Професионален опит:

До октомври 2016 година професор в Институт за държавно и административно право към Университет Виена, Ръководител на Катедра Публично търговско право; 1985 – 1991 година Омбудсман по околната среда на Долна Австрия; 2000 – 2014 година Член на сената по околна среда към Министерството на околната среда; 2000 – 2001 година Председател на комисията по реформите към Федералното правителство; 2002 – 2003 година Член на Австрийския Конвент; Многократно член на дерегулационните комисии към Министерство на икономиката

Образование:

Университет Виена, доктор по Право 1971 година, Хабилитация (Конституционно и административно право 1978 година)