ОТКАЗ/ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Само на немски или английски