За нас

KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwaelte GmbH е една от водещите юридически кантори в Австрия.

Близо 35 юристи обслужват крупни местни и чуждестранни клиенти във всички сфери на австрийското, европейското и международното икономическо право. Всички наши юристи притежават както допълнителни академични и професионални квалификации така и дългогодишен международен опит. Благодарение на членството ни в PMLG и съвместната ни работа с множество други кантори на принципа "Best-Friends", KWR предоставя правно обслужване в почти всички световни юрисдикции.

Юристите на KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwaelte GmbH си сътрудничат интензивно с местни и чуждестранни университети и публикуват периодично във водещи юридически издания. Във всеки един момент ние сме запознати с новите тенденции в юридическата наука и практика и сме в състояние да подкрепим клиентите си във всяко тяхно начинание и да им предложим иновативни идеи.

KWR ви предлага иновативни решения и отлична защита на вашите права.