България

Традиционно силните икономически отношения между България и Австрия достигнаха най-високите си стойности през последните години. Постоянно нарастващия търговски обмен, движението на квалифицирана работна ръка както и богатата мрежа от двустранни международни спогодби сближи особено двете страни.


След като австрийските предприятия се превърнаха в най-активния инвеститор на българския пазар в последните години и все повече български предприятия разширяват дейността си към Австрия и Западна Европа, специалните умения не само в правен, но и в икономически аспект при организацията и провеждането на сделки се превърнаха в абсолютна необходимост.

KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwaelte GmbH притежава квалификацията и възможностите да консултира както австрийските, така и българските си клиенти при осъществяването на всяка бизнес идея с международно-правен елемент. В лицето на нашия сътрудник Николай Белоконски, който е и действащ адвокат към Софийска Адвокатска Колегия, сме в състояние да предложим специализирани консултации както на австрийските си клиенти, осъществяващи дейност в България, така и на българските партньори, които имат конкретен интерес към австрийския пазар.

За контакти