Семинари

Актуални семинари при KWR

Вътрешните семинари са безплатни и се състоят в офиса на кантората в 17ч. Препоръчваме да изпращате заявките си за участие до 3 работни дни преди съответния семинар.