Банково дело и финанси, капиталови пазари

Кантората консултира най-вече в следните области на банковото дело и финансите:

  • структуриране на оферти за придобиване на търговски предприятия, консултиране на инвеститори/купувачи, търговци/продавачи и придобивани предприятия
  • Трансгранични лизингови сделки
  • Консултиране на финансови дружества
  • Консултации в областта на инвестиционните фондове (първично публично предлагане, регистрация).


За контакти: