Данъчно право

Данъчно-правната проблематика има водещо значение при всяка дружествено-правна конфигурация. Богатия ни опит и знания в сферата на данъчното право ни позволява да:

  • постигнем оптимизиране на покупко-продажбите на предприятия и дружествени дялове
  • постигнем оптимизиране на преобразуванията в национален и международен аспект
  • представляваме успешно клиентите си пред . Върховен Административен Съд, Конституционен Съд и Европейски Съд.


За контакти: