Екологично и административно право

Кантората консултира в областта на:

  • Изграждане на публични съоражения
  • Право на отпадъците на отпадъчните води
  • UИзследване на екологичната съотносимост


За контакти: