Фондации

Консултираме по всички въпроси свързани с учредяването и управлението на фондации. Адвокати от кантората са членове на управителни съвети на множество фондации.


За контакти: