икономическо право

Кантората покрива най-вече следните области:

  • Консултиране на енергийни доставчици и клиенти по всички въпроси на националното и европейско енергийно право и защита на конкуренцията.
  • Структуриране и организация на публични предприятия (организационно право).
  • Консултации в сферата на "Renewable Energy"
  • Представителство пред национални и международни административни органи, Върховен Административен Съд, Конституционен Съд и Европейски Съд
  • Арбитраж и процесуално представителство.
  • Тарифно производство.
  • Консултации в сферата на екологичното право

За контакти: