Интелектуална собственост

Кантората консултира по всички въпроси на правото на интелектуална собственост и най-вече авторско право, търговски марки, промишлени дизайни и патенти.

  • Търговски марки, - Дизайни и Патентно право
  • Домейни
  • Продуктово пиратство
  • Права на личността
  • Нелоялна конкуренция
  • Защита на Ноу-Хау
  • Рекламно право
  • Франчайзинг и лизинг
  • Авторско право
  • Организации за колективно управление

 

За контакти: