Преобразуване и преструктуриране

Кантората притежава богат опит в преобразуването и преструктурирането на множество национални и международни предприятия и подпомага клиентите си в намирането на оптималните данъчно-правни решения.


За контакти: