Пробразуване на дружества, Борсово предлагане

Нашите адвокати притежават богат опит в гражданско-правните, дружествено-правните и данъчно-правните въпроси в процеса на преобразуване на дружества и първичното публично предлагане; консултирали са множество компании при борсовото им предлагане.


За контакти: