ПУБЛИЧНО ПРАВО

Нашите Адвокати се позовават на богатия си опит в случаите в областта на публичното право.

  • Конституционно право
  • Регулаторно право
  • Надзорно право на финансовите пазари
  • Транспортно право (улично и релсово движение, въздухоплаване)
  • Радио и телекомуникационно право
  • Право в областта на трудовата инспекция
  • Публично строително право
  • Защита на данни
  • Спонсориране и право на помощи
  • Консултации относно правното съответствие
  • Представителство пред Административен съд, Конституционен съд и Европейската комисия и Съда на Европейските общности в областта на конституционното и административното право
  • административно-наказателни производства

 


За контакти::