Строително право, недвижима собственост

Кантората покрива най-вече следните облсасти:

  • Строително и архитектурно право (изготвяне на договори, консултации при развитието и изпълнението на проекта, извънсъдебни спогодби, представителство при съдебни спорове)
  • Недвижима собственост (вкл. ЖСК и наемно право)
  • Строително и архитектурно право (изготвяне на договори, консултации при развитието и изпълнението на проекта, извънсъдебни спогодби, представителство при съдебни спорове)
  • Недвижима собственост (вкл. ЖСК и наемно право)
  • Обществени поръчки (изготвяне на обществени поръчки и подпомагане на възложителя при провеждането им, представителство на възложители, кандидати и изпълнители пред контролиращите органи, консултации при иновативни форми на обществено възлагане като Private Public Partnerships)


    За контакти: