Телекомуникации и информационни технологии

  • Право на частно радио и телевизионно излъчване
  • Административен процес
  • Съдебно процесуално представителство (Върховен Административен Съд, Конституционен Съд и Европейски Съд)


За контакти: