Търговско и дружествено право

Акцента на нашата дейност пада най-вече върху дружественото право:

  • Учредяване и регистрация на персонални и капиталови дружества
  • Съставяне на дружествени договори и статути
  • Изготвяне на правила за дейността на управителен орган и контролен съвет
  • Договор за управление и трудовоправни въпроси
  • VПодготвяне и провеждане на общи събрания


За контакти: