Трудово право

Кантората представлява и консултира предприятия и служители по всички трудово-правни въпроси. Обслужването ни обхваща най-общо следните трудово-правни аспекти:

  • Съставяне на трудови договори
  • Представителство при трудово-правни спорове
  • Консултации по колективни трудово-правни въпроси и колективно договаряне
  • Консултации по пенсионно- и осигурително- правни въпроси
  • BКонсултации по трудово-правни въпроси при преобразуване на предприятия и реорганизации както и провеждане на трудово-правен Due Diligence


За контакти: